Leki weterynaryjne dla bydła

  • sztandar1
  • bnaner2
  • baner3
  • Sztandar 4
  • Sztandar 5
Poniżej znajdują się leki weterynaryjne, które mogą być przepisywanebydło.Te leki nabydłowystępują w różnych postaciach dawkowania, w tym roztwór doustny, bolus, zastrzyk, premiks, rozpuszczalny proszek i tak dalej, popularne produkty to1% wstrzyknięcie iwermektyny, 5% wstrzyknięcie oksytetracykliny, wstrzyknięcie tylozyny, wstrzyknięcie penstrep, bolus 2500 mg albendazolu, wstrzyknięcie multiwitaminy, 10% zawiesina albendazolu, rozpuszczalny proszek multiwitaminowy, 0,5% eprinomektyny wlewa się do roztworui tak dalej.