Świnie-leki weterynaryjne

  • sztandar1
  • bnaner2
  • baner3
  • Sztandar 4
  • Sztandar 5
Poniżej znajdują się leki weterynaryjne, na które można przepisaćświnie lub świnie.Te leki nawieprzwejdź inaczejFunkcje, włącznie zleki przeciwpasożytnicze, leki na choroby układu oddechowego, suplementy diety i tak dalej, popularne produkty sąpremiks iwermektyny, premiks fumaranu tiamuliny, rozpuszczalny proszek hyklanu doksycykliny, 10% oksytetracyklina HCL do wstrzykiwań, 10% enrofloksacyna do wstrzykiwań, fenbendazol + iwermektyna w bolusie, dodatek paszowy ALLIKEi tak dalej.