Owce/Kozy-leki weterynaryjne

  • sztandar1
  • bnaner2
  • baner3
  • Sztandar 4
  • Sztandar 5
Poniżej znajdują się leki weterynaryjne, na które można przepisaćkoń.Te leki nagórasewystępują w różnych postaciach dawkowania, w tym roztwór doustny, bolus, zastrzyk, premiks, rozpuszczalny proszek i tak dalej, popularne produkty to1% wstrzyknięcie iwermektyny, LA 20% wstrzyknięcie oksytetracykliny, wstrzyknięcie penstrep 20/20, bolus 600 mg albendazolu, wstrzyknięcie multiwitaminy, zawiesina lewamizol + oksyklozanid, 12,5% roztwór Amitrazu,penicylina prokainowa proszek do wstrzykiwańi tak dalej.